AJ3000.com
NIO_elementar_UNIT 1 complete.pdf ELEMENTARY COURSE

Tento kurz byl vytvořen na základě učebnice New Inside Out - elementary. Je určen pro české studenty a obsahuje následující:

- Každé slovíčko je přeloženo a procvičeno 8 různými způsoby

- Veškerá gramatika je vysvětlena česky

- Všechny poslechy a klíče ke cvičením

Unit 1

Zde se naučíte představit se, čísla od 1 do 10, abecedu,  používat členy a názvy zemí.

Unit 5

V lekci se probírají názvy dnů, fráze se slovesy have a go a určování času.

The Long Tunnel NIO_elementary_unit 2_full.pdf

Unit 2

Naučíte se přivlastňovací pád, názvy jednotlivých členů rodiny, přítomný čas prostý a koncovku -s ve třetí osobě jednotného čísla.

UNIT 6

V této lekci se naučíte hovořit o tom, co máte a nemáte rádi, přítomný čas prostý, další zájmena a budete schopni napsat krátký e-mail příteli.

Unit 9

Lekce 9 představuje frázi There is / there are, naučí vás názvům pro místnosti a nábytek a předložky.

The Long Tunnel

Unit 13

Máte talent? Zde budete moci hovořit o svém nadání a o tom, co umíte. Navíc se naučíte říkat, jaký kdo je.

The Long Tunnel

Unit 10

Zde se naučíte slovíčka pro jídlo, počitatelnost a otázky začínající na How much…?/Houw many …?

The Long Tunnel

Unit 14

Víte, co dávají v televizi, ale neumíte to říci anglicky? Tak to zde skončí. Naučíte se jména televizních pořadů a budoucí časy.

The Long Tunnel

Unit 3

V lekci se probírají číslovky od 11 do 1000, přivlastňovací zájmena, názvy zaměstnání a oblíbené věci.

NIO_elementary_unit 3_full.pdf

Unit 7

Naučíte se minulý čas prostý, nepravidelná slovesa a názvy vodních sportů.

The Long Tunnel

Unit 11

Chodíte rádi nakupovat? Tak tato lekce je pro vás. Naučíte se názvy jednotlivých kusů oblečení a přítomný čas průběhový.

The Long Tunnel

Unit 15

Člověk toho hodně zažije, ale když o tom má pak mluvit v angličtině, tak to nejde. Zde se to naučíte a přidáme k tomu i předpřítomný čas.

The Long Tunnel

Unit 4

V této lekci se naučíte příslovce, řadové číslovky, předložky a datumy.

NIO_elementary_unit 4_full.pdf

Unit 8

Zde si zopakujete minulý čas a budete jej používat v otázkách a kladných větách. Navíc dokážete popsat své pocity.

The Long Tunnel

Unit 12

V lekci 12 se naučíte porovnávat a velká čísla. Navíc zde najdete slovní zásobu spojenou s penězi.

Unit 16

V této lekci si zopakujete všechny časy a naučíte se mluvit o místech ve městě a na venkově.

The Long Tunnel

Review A

Zopakujte si vše, co jste se naučili v lekcích 1-4.

NIO_elementary_Review A_full.pdf

Review B

Zopakujte si vše, co jste se naučili v lekcích 5- 9.

The Long Tunnel

Review D

Zopakujte si vše, co jste se naučili v lekcích 13-16.

The Long Tunnel

Review C

Zopakujte si vše, co jste se naučili v lekcích 9-12.

The Long Tunnel