One night I was with my friends out. Andsuddenly we heard a terrible scream. I thoughtthat a child cried. I told my friends we had tohelp it. We took big stones and I took a longstick.  We were afraid, but we went after thescream. I held the big stick and I was ready touse it.  When we came closer we saw  two catsfighting.
Jedné noci
jsem byl
s mými přáteli
venku.
A
najednou
jsme uslyšeli
hrozný jekot
Myslel jsem
že
dítě
brečelo
Řekl jsem
mým kamarádům
museli jsme
pomoci mu
Vzali jsme
velké kameny
a já vzal
dlouhou
hůl.
Byli jsme vystrašeni
ale
šli jsme
za
jekotem
Držel jsem
velkou hůl
a
byl jsem připraven
použít to.
abych
Když
jsme přišli
blíže
viděli jsme
dvě kočky
bojující.
ZVUK