A: Hello.
B: Could I speak to Mr Garcia?
A: I'm afraid he's in a meeting. Can I take amessage?
A: Dobrý den
B: Mohl bych mluvit s panem Garciou?
A:Bohužel je na jednání. Mohu mu nechatzprávu.
ČESKY
B: Could you ask him to call me back?
A: Of course. Could I have your name and number?
B: Yes, my name's Fiala. That's F-i-a-l-a.
A: Did you say 'F'?
B: Mohla byste ho požádat, aby mi zavolal?
A: SamozřejměMohl byste mi dát své jméno a číslo?
B: Ano, mé jméno je FialaTo je F-i-a-l-a.
A: Říkal jste 'F'?
ČESKY
B: Yes, 'F'. Fiala.
A: OK, so that's F-i-a-l-a.
B: Yes. That's right. And my number is 7877545.
B: Ano, 'F'. Fiala.
A: OK, takže to je F-i-a-l-a.
B: Ano. Tak to jeA moje číslo je 7877545.
ČESKY
A: 787545.
B: No, 7877545.
A: Double 7 — 545. OK, Mr Fiala, I'll make sure hegets the message.
B: Thank you. Goodbye.
ČESKY
A: 787545.
B: Ne, 7877545.
A: Dvakrát 7 — 545. OK, pane Fiala, zajistím, abydostal tu zprávu.
B: DěkujiNashledanou.