Writing an e-mail
Dear Paul
I can confirm that I will be at the sales meeting nextweek. Please could you send me an agenda as soon aspossible?
Best wishes
Dan
Mohu potvrdit, že bude na prodejní schůzi příští
týden. Prosím tě, mohl bys mi poslat program conejdřív?
Česky
Dear Jane
I need to contact David James about a computerproblem but can’t find his number or emailaddress. Could you send them to me asap?
Thanks.
Potřebuji zkontaktovat D. Jamese    kvůli    počítačovému
problému, ale nemohu najít jeho číslo ani emailovouadresu. Mohla bys mi je poslat co nejdříve?
Díky
Česky
Dear Peter
It would be good to discuss the productionschedule. Could you give me a call tomorrow?
Regards
Susan
Bylo by dobré              prodiskutovat    výrobní
Program. Mohl bys mi zítra zavolat?
S pozdravem
Česky
Dear Mr. Clerk
Attached is an Excel file with information about productno. 333. Please contact me if you need any
more information.
Best regards
James Cameron
Přikládám excelový soubor s informacemi o výrobku
Číslo 333. Prosím zkontaktujte mě, kdybyste potřebovali víceinformací .
S pozdravem
Česky
Dear Eve
I spoke to Pedro yesterday on the phone about our trip toCanada. Can we discuss flight arrangements for Tuesdayafter the marketing meeting?
See you
David
Mluvil jsem s Pedrem včera po telefonu o načem výletě do
Kanady. Mohli bychom prodiskutovat úterní lety
po marketinkové schůzi?
Zatím
Česky