Which organisation do you work for?
Well, I’m a part of a training company in the Czech Republic calledAJ3000. We are a small company with four employees.
What do you do?
Well, I’m a teacher and I teach people English. I’m responsible forteaching beginners and helping other teachers teach better.
We discuss problems and think about new activities a lot.
Pro jakou organizaci
Pro jakou organizaci
pracuješ?
Hmm
jsem
součástí
školící společnosti
v České republice
nazývané
Jsme
malá
společnost
se čtyřmi zaměstnanci
Co
děláte?
Hmm
jsem
učitel
a
učím
lidi
angličtinu.
Zodpovídám za
výuku
začátečníků
a
pomoc
ostatním
učitelům
aby učili lépe
Diskutujeme
problémy
a
přemýšlíme nad
novými aktivitami
hodně.
Tell me about your typical day at work.
Every day is different. There is no typical day. Every day I teachdifferent people and we learn something new.
What do you like about your job? What don’t you like?
I think the best thing about my job is meeting people because it’snice to make new friends. I also like that I have no business trips.
I don’t like travelling.
One thing I don’t like is writing reports, which is very boring.
Pověz mi o
svém typickém dni
Každý den
Nemám typický den.
je jiný.
Každý den
učím
jiné lidi
v práci.
a učíme se
něco nového.
Co máš rád na
 své práci?
 Co nemáš rád?
Myslím, že nejlepší na mé práci je to, že
se setkávám s lidmi
protože je
pěkné
dělat si nové přátele
Také jsme rád, že
nemám pracovní cesty.
Nerad cestuji.
Věc, kterou nemá rád je
psaní zpráv,
které je velmi nudné.