R: CyberProducts. Good morning.
R: CyberProducts. Dobré ráno.
J: Good morning. Could I speak to Peter Blake,
J: Dobré ráno. Mohla bych mluvit s Peterem Blakem,
please?
prosím?
R: Certainly. Who's calling, please?
R: Určitě. Kdo volá, prosím?
J: It's Jane Dawson.
J: Jane Dawsonová.
R: Just a moment, I'll put you through.
R: Vydržte chvíli, přepojím vás.
J: Thanks.
J: Děkuji.
P: Jane. How are you?
P: Jane. Jak se mṚ?
J: Fine, thanks. And you?
J: Dobře, díky. A ty?
P: Fine. How can I help?
P: Dobře. Jak ti mohu pomoci?
J: I'm just calling to ask if you want some help with
J: Já ti volám, abych se tě zeptala, zda nechceš nějak
the organisation of the training course next week.
pomoci s organizací toho šškolení příští týden,
P: Thanks, but everything's OK.
P: Díky, ale všechno je v pořádku.
There's no need for you to do anything.
Nemusíš vůbec nic dělat.
J: Sure?
J: Určitě?
P: Yes, thanks very much.
P: Ano, díky moc.
J: OK, great. Have a good training course.
J: OK, skvělé. Hezké školení.
Talk to you next week. Bye.
Popovídáme se příští týden. Ahoj.